【TOYOTA】ST系セリカ(6代目):全モデル3ナンバーサイズ、大きめの丸目のヘットライトが特徴!!